ประกาศผลสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ SPECIAL EPS-TOPIK ครั้งที่ 3มีทั้งหมด 15 แผ่น รวม 556 คน

ดาวน์โหลดรายชื่อไฟล์ PDF...คลิกที่นี่
-->

ประกาศผลสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ SPECIAL EPS-TOPIK ครั้งที่ 2

มีทั้งหมด 10 แผ่น รวม 610 คน

ดาวน์โหลดรายชื่อไฟล์ PDF...คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ SPECIAL EPS-TOPIK ครั้งที่ 1

มีทั้งหมด 5 แผ่น รวม 135 คน

ดาวน์โหลดรายชื่อไฟล์ PDF...คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK CBT ครั้งที่ 2 งานเกษตรและปศุสัตว์


มีทั้งหมด 9 แผ่น รวม 406 คน

ดาวน์โหลดรายชื่อไฟล์ PDF...คลิกที่นี่


ประกาศผลสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK CBT ครั้งที่ 2 งานก่อสร้าง

มีทั้งหมด 4 แผ่น รวม 96 คน

ดาวน์โหลดรายชื่อไฟล์ PDF...คลิกที่นี่
-->

ประกาศผลสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK CBT ครั้งที่ 1 รอบเดือนพฤศจิกายน

มีทั้งหมด 6 แผ่น รวม 600 คน

ดาวน์โหลดรายชื่อไฟล์ PDF...คลิกที่นี่
-->

ประกาศผลสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK CBT ครั้งที่ 1 รอบเดือนธันวาคม

มีทั้งหมด 1 แผ่น รวม 300 คน

ดาวน์โหลดรายชื่อไฟล์ PDF...คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีโดยใช้คอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2554
เลขประจำตัวสอบ นามสกุล-ชื่อ เพศ ประเภทงานที่สมัคร
51200001 CHANPHROMMA SANYA Male Manufacturing
51200002 KAMONLAKHON THANAWANNAPORN Female Manufacturing
51200003 WISESSAKDA PICHAI Male Manufacturing
51200006 SRIMUANG DUANGJAI Female Manufacturing
51200010 DEESARAPHAN ADISAK Male Manufacturing
51200014 SURAT WANNIPA Female Manufacturing
51200016 DONKRATHOK NIRAN Male Manufacturing
51200017 MONGKHOLMANEE PIYADA Female Manufacturing
51200019 PAENGNET NUNTHIYA Female Manufacturing
51200020 NARAKANJANAKUL PINICH Male Manufacturing
51200022 WIBOONJITJAROEN WICHUNEE Female Manufacturing
51200023 MANJAISAKSRI VIRUNCHANA Female Manufacturing
51200024 BUNPHOTPHAIHAN SOMBAT Male Manufacturing
51200025 SURIYAPHADUNGCHAI JETMONTHON Male Manufacturing
51200028 YOT ON KITTIMA Female Manufacturing
51200030 PHUAK UDOM SUWICHA Male Manufacturing
51200032 CHAISATAN KIATTICHAI Male Manufacturing
51200033 MABO PREECHA Male Manufacturing
51200034 MANEEKAEW NUNTIDA Female Manufacturing
51200036 AKPHAKINLAPAT SINJAI Female Manufacturing
51200037 EKPHAKHINLAPHAT THISCHAYAPHA Female Manufacturing
51200039 NAKAEW LAKSADA Male Manufacturing
51200040 CHERMUE NIWAT Male Manufacturing
51200041 TACHAN SUPHAWAN Female Manufacturing

ประกาศผลสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 9

มีทั้งหมด 80 แผ่น รวม - คน

ดาวน์โหลดรายชื่อ...คลิกที่นี่


ประกาศผลสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 12

มีทั้งหมด 65 แผ่น รวม 4,703 คน


ดาวน์โหลดรายชื่อไฟล์ PDF...คลิกที่นี่ประกาศผลสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 11

มีทั้งหมด 40 แผ่น รวม 2,541 คน

ดาวน์โหลดรายชื่อไฟล์ PDF...คลิกที่นี่


ประกาศผลสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 10

มีทั้งหมด 132 แผ่น รวม 3,297 คน

ดาวน์โหลดรายชื่อไฟล์ PDF...คลิกที่นี่


ประกาศผลการทดสอบทักษะสำหรับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (eps-topik) ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลดรายชื่อไฟล์ PDF...คลิกที่นี่


ตอนที่ 5 คำตอบข้อสอบการอ่าน หน้าที่ (หน้าที่ 687-1007)

ตัวอย่างข้อสอบ EPS-TOPIK เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้จะเริ่มใช้ในการสอบความสามารถภาษาเกาหลีตั้งแต่ครั้งที่ 11 และการสอบ EPS-TOPIK-CBT เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดคำตอบข้อสอบการอ่าน EPS-TOPIK              

(หน้าที่ 687-1007)....คลิกที่นี่ตอนที่ 4 ข้อสอบการอ่าน หน้าที่ (521-686)

ตัวอย่างข้อสอบ EPS-TOPIK เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้จะเริ่มใช้ในการสอบความสามารถภาษาเกาหลีตั้งแต่ครั้งที่ 11 และการสอบ EPS-TOPIK-CBT เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดข้อสอบการอ่าน EPS-TOPIK              

หน้าที่ (521-686)....คลิกที่นี่

ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน อันนี้ต้องใช้หลักการจำเข้ามาช่วยด้วยครับ เพราะจะประกอบด้วยรูปภาพ จะเน้นการจำภาพ จำได้เยอะก็ได้คะแนนเยอะครับ (เทคนิคส่วนตัว)


ตอนที่ 3 คำตอบข้อสอบการฟัง หน้าที่ (321-520)

ตัวอย่างข้อสอบ EPS-TOPIK เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้จะเริ่มใช้ในการสอบความสามารถภาษาเกาหลีตั้งแต่ครั้งที่ 11 และการสอบ EPS-TOPIK-CBT เป็นต้นไป 


ดาวน์โหลดคำตอบข้อสอบการฟัง EPS-TOPIK              

หน้าที่ (321-520)....คลิกที่นี่

ตัวอย่างคำตอบของข้อสอบการฟัง EPS-TOPIK ลองฝึกทำกันเยอะ ๆ จะได้คล่อง และจำได้ครับ

ตอนที่ 2 ข้อสอบการฟัง หน้าที่ (53-320)

ตัวอย่างข้อสอบ EPS-TOPIK เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้จะเริ่มใช้ในการสอบความสามารถภาษาเกาหลีตั้งแต่ครั้งที่ 11 และการสอบ EPS-TOPIK-CBT เป็นต้นไป ผมได้นำตัวอย่างบางตอนในข้อสอบออกมาให้ดูกัน ลองโหลดไปฝึกทำกันดูนะครับ ไม่ยากอย่างที่คิด...

ดาวน์โหลดข้อสอบการฟัง EPS-TOPIKหน้าที่ (53-320) 

-->


Gallery วิธีการทำข้อสอบ EPS-TOPIK


ดาวน์โหลดวิธีการทำข้อสอบ EPS-TOPIK...คลิกที่นี่


ตอนที่ 1 วิธีการทำข้อสอบ หน้าที่ (1-52)

ตัวอย่างข้อสอบ EPS-TOPIK เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้จะเริ่มใช้ในการสอบความสามารถภาษาเกาหลีตั้งแต่ครั้งที่ 11 และการสอบ EPS-TOPIK-CBT เป็นต้นไป ใครที่ยังไม่ได้โหลดเก็บไว้อ่านรีบโหลดเลยนะครับ ฝึกก่อนมีชัยไปกว่าครึ่ง...

ดาวน์โหลดวิธีการทำข้อสอบ EPS-TOPIK....คลิกที่นี่

ดูตัวอย่างวิธีการทำข้อสอบ EPS-TOPIK ทั้งหมด....คลิกที่นี่

ตอนที่ 1 วิธีการทำข้อสอบ EPS - TOPIK